Famílies i escola: moments màgics

L’escola és un punt de trobada i d’interacció diària entre famílies, mestres i infants. La relació que es forja entre famílies i escola és de vital importància i té una repercussió directa en el desenvolupament de l’infant. Els infants per a poder satisfer les seves necessitats, necessiten amor, afecte, estima, integració en un grup, possibilitat …