10 Benefits of using Puppets in our classrooms

In our educational project, at Viario School we give special importance to our English classes where every day our students learn new vocabulary and open their ears to the English language through our daily routine, classic stories, nursery rhymes and different projects.  Our English classes are full of creative activities where we use different tools …

English time at home: take advantage!

El departament d’anglès de Viaró Infantil us ofereix un ventall d’activitats i jocs diversos per poder seguir millorant la llengua estrangera amb diferents iniciatives que podeu treballar des de casa. L’experiència pedagògica ens demostra que l’aprenentatge d’una llengua millora significativament quan s’estableixen vincles senzills i naturals amb la llengua que s’aprèn. Aquest tipus d’activitats, contribueixen …