Tornem a l’escola, tornem a les rutines

Tornem a l’escola. I amb això tornem a les nostres rutines i horaris de sempre. 

Aquestes rutines són importantíssimes per als nens, perquè els proporciona ordre. I aquest ordre els permet créixer alegres i segurs. 

El nen de zero a sis anys és una persona en evolució, s’està construint l’adult que serà el dia de demà i necessita ordenar els seus pensaments per a entendre el món que li envolta. 

L’ordre li proporciona calma, seguretat, autoestima, permetent-li anticipar el que passarà des dels fonaments de la confiança en el que coneix. 

Des d’aquesta confiança aprendrà a explorar el món i a observar tot el que necessita per a adaptar-se i completar amb èxit aquesta primera etapa de desenvolupament, abans de passar a la següent. 

L’ordre intern es construeix a través de l’ordre extern, amb ambients ordenats i a través d’unes rutines i horaris diaris. 

Cada cosa en el seu lloc i en el seu moment! 

Graciella de Soto

Tutora P1A