Espais d’aprenentatge

El treball a partir d’espais d’aprenentatge o ambients consisteix bàsicament en una organització on l’infant es converteix en el constructor del seu propi aprenentatge partint del joc, de la investigació i de les relacions amb els seus companys. Tot això ho farà explorant amb llibertat, segons els seus interessos i motivacions. El paper del mestre és secundari, i es basa fonamentalment a organitzar i afavorir l’aprenentatge del nen.

A Viaró Infantil treballem a través de cinc tipus d’espais d’aprenentatge:  

  1. Espai simbòlic (aquest espai canvia cada trimestre per tal d’oferir un ventall més ampli als nostres alumnes): restaurant, cuineta, mercat, bugaderia i disfresses. 

2. Espai gràfic: oferim als infants tota mena de materials per convidar-los a l’expressió.

3. Espai sensorial: brindem als infants experiències sensorials completes on es pot cultivar l’olfacte, la vista, l’oïda, el gust i el tacte. 

4. Espai de construcció: donem diferents eines als infants per tal d’anar construint un pensament lògic.

5. Espai lingüístic: per despertar la parla.

  1. Potenciem l’autonomia de l’infant.
  2. Permet al nen prendre les seves pròpies decisions. 
  3. Permet treballar la socialització i la resolució de conflictes. 
  4. Permet la inclusió de nens d’edats diferents i/o moments evolutius diversos. 

Anna Santuré

Tutora aula mixta (P1-P2)