4 beneficis del joc simbòlic

El joc simbòlic és una experiència vital de la infància que possibilita transformar, crear altres mons, viure altres vides, jugar a ser uns altres, i així, aprendre a pensar com els altres, a sentir com els altres, i, en definitiva, a saber que existeixen maneres de pensar i sentir diferents de la pròpia.

El joc simbòlic es dóna, entre els dos anys i els sis o set anys, segons la maduresa de cada nen, i anirà evolucionant i guanyant complexitat a mesura que vagin creixent.

«El joc és el treball de la infància»

Jean Piaget

  1. Comprendre i assimilar millor l’entorn que els envolta

El joc simbòlic és bàsic perquè a través d’ell els nens i nenes comprenen i interioritzen el món que els envolta. El que passa durant el dia a dia ells el reflecteixen en el joc.

  1. Aprendre i practicar coneixements sobre els rols establerts en la societat adulta

D’aquesta manera assimilen i practiquen els rols establerts pels adults i la societat.

  1. Desenvolupar i enriquir el seu llenguatge

El joc neix del plaer de la relació amb l’altre, i les seves funcions són la comunicació, l’experimentació, la capacitat de simbolitzar i l’elaboració de les experiències.

  1. Afavorir la imaginació i la creativitat

Consisteix en el fet que el nen és capaç de combinar fets reals i imaginaris, els nens recreant situacions fictícies com si estiguessin passant realment, ells es converteixen en personatges i els objectes cobren vida en la seva imaginació.

Aquesta activitat els permet viure altres mons, posar en marxa la seva creativitat i la seva imaginació, superar pors i guanyar confiança. Així com convertir la seva habitació, el menjador i la cuina (zones de joc simbòlic) en un castell, un bosc, una selva o qualsevol espai que ell/ella pugui o vulgui imaginar-se: un coixí en un escut, una galleda de platja en un fantàstic barret o una tela és la millor de les disfresses.

Anna Santuré

Tutora aula mixta P1-P2