Lectura individual

A Viaró Infantil, comencem a treballar des que són ben petits les bases per tal d’afavorir un bon aprenentatge lectoescriptor. Aquest aprenentatge és molt complex i fonamental per a l’infant. Comprèn des del naixement, en què els primers anys de vida s’estimula i treballa el llenguatge, i finalitza cap als vuit anys aproximadament.

Aquest procés es treballa de manera diària amb la mestra dins l’aula. Però sabeu quin és l’ingredient especial de la nostra recepta per a què els infants aprenguin a llegir? La lectura individual. Cada dia, tots els infants de P4 i P5 tenen uns minuts per llegir de manera individual amb la tutora o una tècnica de lectura.

Així, aconseguim que a poc a poc l’alumne aprengui a llegir, respectant el seu ritme maduratiu, i podent motivar-lo segons els seus interessos i estil d’aprenentatge. A més a més, l’estona de lectura individual és un moment enriquidor pel mestre i l’alumne, ja que comparteixen uns moments de més tu a tu, on l’alumne rep una atenció més especialitzada.

D’aquesta manera estem treballant perquè l’infant se senti segur i valent per volar molt alt al seu entorn.

Laura Ariza

Reforç Educatiu