English time at home: take advantage!

El departament d’anglès de Viaró Infantil us ofereix un ventall d’activitats i jocs diversos per poder seguir millorant la llengua estrangera amb diferents iniciatives que podeu treballar des de casa. L’experiència pedagògica ens demostra que l’aprenentatge d’una llengua millora significativament quan s’estableixen vincles senzills i naturals amb la llengua que s’aprèn. Aquest tipus d’activitats, contribueixen a desenvolupar habilitats lingüístiques d’una manera eficient contribuint a que l’educand aprengui d’una manera estimulant i minimitzant els possibles efectes de rebuig o absentisme emocional que poden generar algunes activitats de caire magistral.

La immersió lingüística és fonamental per l’adquisició de fluïdesa oral; així doncs, en aquest sentit, si a casa hi ha algú que parla anglès convé establir i sistematitzar de forma regular el què vindríem a denominar “English time”, aprofitant diferents rutines com l’hora del bany, durant el sopar o l’estona de joc per adreçar-nos a ells en anglès (es tracta d’estones curtes que no se’ls hi facin pesades i que els permetin familiaritzar-se amb les estructures i  la sonoritat de la llengua).

Des de l’escola treballem per nodrir-vos de material per poder utilitzar a l’estona de lleure (flashcards, puppets, storytellings, songs, Nursery Rhymes, crafts…) en aquest sentit, us enllacem uns vídeos ilustratius amb suggeriments i idees que complementen el material que aneu rebent al llarg de les diferents etapes d’Infantil a Viaró.

Sara G. Ramis
English Teacher